خبرهای استاد کت

 این مجموعه آموزشی شامل 6 بسته و 30 قسمت میباشد .

بسته شماره 1  
1 - آشنایی با گیتار
2 - کوک کردن گیتار
3 - روش های نواختن و به صدا در آوردن
4 - کوردهای باز پایه (سردسته)
5 - روش های نواختن

بسته شماره 2
6 - گام ماژور
7 - پاورکوردها
8 - نت ها روی گردن (دسته گيتار)
9 - گام پنتاتونیک
10 - کوردهای باره دار

بسته شماره 3
11 - سه روش نواختن سیم ها
12 - آشنایی با گام مینور
13 - چگونگی نواختن (هّمرآن)ها و( پول آف)ها
14 - بند (خم) کردن سیم ها
15 - ویبره (لرزاندن)

بسته شماره 4
16 - گسترش بیشتر گام ماژور
17 - آرپژ
18 - کوردهای هفتم بیشتر
19 - کوردهای ترکیبی
20 - پوزیشن های کورد 
...

دیدگاه خود را وارد کنید ///
دیدگاه کاربران ///